Het team ‘Denken-voelen-doen’ pakt goud!

Het team ‘Denken-voelen-doen’ pakt goud!

10 augustus ● LeiderschapOngecategoriseerdPaardencoaching

“Laat mij maar beginnen. Ik vind het doodeng, maar dan heb ik ’t maar gehad”!

 

Een uitspraak die je vast wel eens hoort (of zelf zegt!). Hij komt regelmatig langs tijdens het coachen met paarden. En wie kent niet het JA zeggen, terwijl je onmiddellijk weet en voelt dat je reactie een hartgrondig NEE had moeten zijn?

 

Als je er eens bij stilstaat zeg en doe je opvallend veel dingen die eigenlijk tegenstrijdig zijn, of die op z’n minst niet logisch. Daarbij staat ons gevoel vaak op een laag pitje.

 

Dit verschijnsel, waarbij we ons voelen, denken en handelen niet op 1 lijn hebben én losraken van onze behoeften, heet incongruentie. Interessant woord! We zijn het allemaal van tijd tot tijd. Bewust (wat je liegen zou kunnen noemen) en vaker onbewust. Niet congruent zijn steekt gemakkelijk de kop op wanneer we ons lopen aan te passen aan wat we denken dat sociaal wenselijk is.  En het resultaat is spanning en onzekerheid. Wanneer we niet congruent zijn, zorgen we eigenlijk niet goed voor onszelf. maken we onszelf klein.

 

Kan dat ook anders?

Jazeker!

 

Hoe?

Laten we eerst even stilstaan bij de  ‘spelers’ op het veld. Daarna dalen we in 3 stappen af naar de catacomben van onszelf. Daar waar onze behoeften wonen.

 

Wat levert me dat op?

Heb je jouw behoeften helderder voor de geest, ben je je meer bewust van dat wat in jouw leven écht belangrijk is, dan wordt congruent zijn een heel stuk eenvoudiger. Als je weet wat belangrijk is voor jou, durf je beter te staan voor wat je voelt en ervaart en handel je daar vaker en gemakkelijker naar. Het levert je kracht en zelfvertrouwen op.

 

Wat zijn behoeften?

Behoeften hebben direct te maken met overleven. Denk aan de behoefte aan zuurstof. Er zijn ook psychologische behoeften: mogen zijn zoals je bent, erbij horen, bemind worden, erkenning krijgen voor wat je doet, etc.  Kouwenhoven*1  maakt een verschil tussen behoeften en wensen. Bij een wens gaat het over de kwaliteit van leven, bij een behoefte gaat het om overleven.

 

Wat is de functie van gevoelens?

Gevoelens helpen mee bij het realiseren van onze behoeften. Ze vormen een bron van energie om te doen wat nodig is om te overleven. Als voorbeeld: door angstgevoelens maakt ons lichaam adrenaline aan, waardoor onze spieren een impuls krijgen om te rennen, om aan onze behoefte aan veiligheid te voldoen.  We hebben vier basisgevoelens, boos, bang, blij en bedroefd. Alle andere gevoelens zijn een mix.

 

Wat is het belang van denken?

Denken draagt bij aan onze overleving doordat we toekomstige situaties kunnen inschatten. We hebben geleerd van eerdere ervaringen en weten wat verstandig of onverstandig is in voor komende gevallen.  We kunnen denken als het kind dat we ooit waren (magisch, intuïtief en associatief), als onze ouders en opvoeders (normatief en zorgend) en als een volwassene in het hier en nu (logisch en probleemoplossend).

 

En tot slot: gedrag.

Ons gedrag, dus dat wat we feitelijk doen, is het resultaat van de combi behoeften, voelen en denken. Het is zichtbaar voor de buitenwereld. Kouwenhoven beschrijft het duidelijk. Volgens hem is gedrag effectief wanneer het binnen de sociale context leidt tot het bereiken van het doel.

 

Laten we nu eens kijken naar onszelf! In 3 stappen naar kracht en zelfvertrouwen.

 

1.     Onderzoek je eigen gedrag. Gedrag is voor de meeste mensen de gemakkelijkste ingang. Dat wat je doet is voor jezelf het beste bewust te maken en waarneembaar voor anderen. Gedrag is vrijwel altijd het resultaat van denken en voelen. Of het moet om een impuls of reflex gaan.
Dus kijk kritisch naar wat je doet. Past je gedrag in de situatie van dat moment? Is het effectief? Herhaal je gedrag waarvan je al weet dat het niet effectief is? Zit je mogelijk vast in een patroon? Welke feedback krijg je op jouw gedrag van anderen? Zijn er ook andere gedragsmogelijkheden?

Precies dit is wat er tijdens het coachen met paarden gebeurt. Als coach kijk ik mee met dat wat jij doet in het contact met het paard, lees: de ander. En zowel van de paarden als van mij krijg je daar feedback op. Zo wordt jij je haarscherp bewust van dat wat je doet. Of juist laat. En dat levert volop verrassingen op.

 

2.     Check je motivatie. Dat wat je dacht of voelde voordat je iets deed. Voor sommige mensen voert denken de regie, voor anderen voelen. (De balans tussen deze twee is ook een interessante, maar daarover een andere keer). Om meer zicht te krijgen op wat vooraf ging aan jouw ‘doen’ of ‘voelen’ heb je een moment van reflectie nodig. Neem even de tijd om het filmpje terug te draaien.

Na wat interactie met en paard kijken we wat maakte dat je iets deed? Of juist niet deed? Wilde je vooral dat het goed ging? Voelde jij jezelf onzeker en kon je niet meer reageren? Overtuigingen, ervaringen of patronen komen in beeld. En wordt je daar blij van? Welk gevoel kleeft er voor jou aan een bepaalde ervaring? Zijn overtuigingen e.d. behulpzaam of juist belemmerend en wil je ervan af?
Geef jezelf ruimte om na te denken over andere opties én ‘test’ die gelijk op hun effect op de paarden.

3.     Onderzoek welke behoeften voor jou belangrijk zijn. Het uitgangspunt bij het vervullen van behoeften is dat je in de eerste plaats je eigen behoeften vervult en dan pas die van anderen. Dat klinkt misschien vreemd. Maar denk eens aan de veiligheidsinstructie in een vliegtuig. Bij een calamiteit zet je als ouder eerst zelf je zuurstofmasker op en dan pas dat van je kind. Ga eens na hoe goed jij voor jezelf zorgt en voor anderen. In die volgorde?

 

Wil jij bewust leren omgaan met je voelen, denken en doen? Beter en eerst voor jezelf leren zorgen? Of zijn er andere issues op het gebied van persoonlijk leiderschap waarmee je aan de slag wilt?
Neem dan contact met me op, of kijk op www.stableleadership.nl naar de Persoonlijk Leiderschapsscan of naar de beide leiderschapsprogramma’s.

Als coach heb ik, samen met de paarden, al veel mensen begeleid naar meer regie in hun leven, kracht, zelfvertrouwen en succes. Durf jij de rechtstreekse confrontatie met de paarden (en met mij) aan? Zet die stap en meld je aan voor de Persoonlijk Leiderschapsscan van 26 augustus a.s.!  Je bent van harte welkom.

Op meer regie in jouw leven!
Groetjes,
Corine
•   P.S. Hierdoor andere inzichten gekregen? Mail me! Ik kijk er naar uit jouw verhaal te lezen. Daar leer ik ook weer van. En velen met mij.
•   P.P.S Denk je dat iemand die jij kent hier een inzicht uit kan halen? Stuur dit bericht door!